แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
28 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
12 กรกฎาคม 2564

0


เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
12 กรกฎาคม 2564

0


เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

เอกสารแนบ
เรื่อง การกำหนดโครงการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารงานส่วนตำบล
12 กรกฎาคม 2564

0


เรื่อง การกำหนดโครงการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ
เรื่อง กำหนดโครงการส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
30 กันยายน 2563

0


เรื่อง กำหนดโครงการส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

เอกสารแนบ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
13 พฤศจิกายน 2558

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
30 ตุลาคม 2556

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
28 กันยายน 2555

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ