องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ : 076-494319,076-494318 โทรสาร : 076-494319
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06820406@dla.go.th อีเมล์ : Lhoryung.phangnga82140@gmail.com