ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป พ.ศ.2566
22 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี 2565
10 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศฯ กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
30 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี 2564
30 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี 2564
30 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี 2564
28 ธันวาคม 2563

0


กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
22 พฤศจิกายน 2562

0


กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ