รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563
2 เมษายน 2564

0


รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563
2 เมษายน 2564

0


รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563
2 เมษายน 2564

0


รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564
2 เมษายน 2564

0


รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564
2 เมษายน 2564

0


รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564
2 เมษายน 2564

0


รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
3 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
2 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ