ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
22 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
15 สิงหาคม 2566

0


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
8 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
27 กรกฎาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
8 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
29 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
6 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
1 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.หล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
30 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภา อบต.หล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
31 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
29 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
1 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศฯ การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 สมัยที่ 1/2565
3 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 สมัยที่ 1/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
6 สิงหาคม 2564

0


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
29 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
29 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
29 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.หล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
7 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภา อบต.หล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.หล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
11 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภา อบต.หล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
6 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ