ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายกุศล ทนังผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง มอบหมายให้ นายสุระศักดิ์ สิทธิศักดิ์ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนวิถีมุสลิมกิจกรรม ตลาดคุณธรรมรอมฎอน โดยมีว่าที่ร้อยตรี กิติ์ไกรสีห์ เขียวหวาน ปลัด อบต.หล่อยูง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ณ มัสยิดบ้านนา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
688
14 มีนาคม 2567