ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำหล่อยูง ได้รับเกียรติจาก นายบัญชา ธนูอินทร์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหล่อยูง 2567 โดยมีนายกุศล ทนังผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงกล่าวรายงานโครงการฯ ณ สนามโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
700
6 มีนาคม 2567